Producer

Producer palvelukokokonaisuus vastaa asiakkaan erilaisiin ja erikokoisiin tuotannon, markkinoinnin ja viestinnän tarpeisiin. Palvelu sisältää muun muassa esitystuotantojen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin sekä monipuoliset markkinoinnin ja viestinnän palvelut aina sosiaalisen median markkinoinnista tiedottamiseen saakka. Asiakas voi halutessaan valita ostettavaksi koko palvelukokonaisuuden tai erillisiä pienempiä osia siitä.

Lisätietoja antaa Salla Kurronen.

Agent

Agent on kotimaiseen ja kansainväliseen esitysmyyntiin keskittynyt palvelukokonaisuus. Palveluun sisältyy muun muassa myynnin suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa, myynnin valmistelutyöt sekä asiakkaan edustaminen sovituissa kansainvälisissä myynnin tapahtumissa, myyntineuvotteluprosessi sekä tavoitteiden asetanta, seuranta ja raportointi.

Lisätietoja antaa Nea Granlund.

Manager

Manager on palvelukokonaisuus, joka sisältää strategiset ja hallinnolliset asiat, kuten apurahahakemusten tekemisen, strategiseen suunnitteluun liittyvät kokonaisuudet sekä talous- ja palkkahallinnon. Palvelu voi olla jatkuvaa tai konsultatiivista ja se määrittyy asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Lisätietoja antaa Sanja Kulomaa.


Kaikki palvelukokonaisuudet räätälöidään vastaamaan aina kunkin asiakkaan yksilöllisiä tarpeita.